Nedlasting av skiltskjema og brosjyrer
Last ned skiltskjema
Last ned sjekkliste før bestilling
Last ned brosjyre ulike alternativ i oppskumma plast
Last ned brosjyre ulike alternativ i aluminium

Våre produkt tek utgangspunkt i den nasjonale standarden som er utarbeidd gjennom eit bredt samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen, fleire friluftslivsorganisasjonar, reiselivet og offentlege myndigheiter. Alle våre produkt er i tråd med anbefalingar i merkehandboka.

Lang levetid på skilt gjev våre produkt eit fortrinn. Vårt hovudprodukt er skilt med 10 mm tjukk plate av oppskumma plast, med topplist i aluminium. Print av tekst, symbol, kart og annan informasjon skjer på folie som igjen er belagt med ekstra laminatbeskyttelse med UV-filter. Plate er gjennomfarga grøn, med ein mattare farge på bakside og kantar. Alle skilt i oppskumma plast har ei topplist, ein u-profil, i aluminium som forsterkar plate, og gjev ytterlegare forlenga levetid. Det geniale med aluminiums-profilen er at den går lenger ned på skiltplate på bakside. Dette gjer det mogleg å sette øvre festeskrue gjennom aluminium og montering blir derfor ekstra solid.

Vi levera også fleire variantar av skilt i aluminium. Alle våre skilt er 100% resirkulerbare. Den lange levetida gjer produktet ein miljømessig gevinst.

Alle skilt frå oss får eit unikt ID-nummer. Vi lagrar all informasjon om skilt vi levera i ein database. I vår korrespondanse med kunde brukar vi standard filer. Systemet gjev god kvalitetssikring og vi kan enkelt spore kvart produserte skilt for kunde.

Vår presentasjon her viser eit lite utval av dei mest aktuelle skilt til merking av turløyper.

Oppskumma plast med aluminium topplist (hovudprodukt)

Plate: 10 mm, gjennomfarga grøn
Tekst og anna info:Printa på heildekkande folie
UV-beskyttelse:Ekstra lag folie på framside med UV-beskyttelse
Bakside og kantar:Utan folie/behandling, mørk grønfarge
Stolpar:Trestolpa
Feste og montering:Gjennomgåande skruar. Vi anbefala «farmerskruar» med gummiskive. Ved tre eller fleire skilt anbefala vi to stolpar.
Andre fakta:Rimeleg løysing, vårt hovudprodukt som vi levera absolutt mest av. Til klassiske turløyper gjennom skog og mark. Robust skilt som har kome godt ut i turistforeininga sin test. Første skilta monterte vi opp i 2008, desse står like fine enno.


Skilt montert opp 950 moh. i 2012. Bilde er frå 2016.

Foto: Utmarksressurs AS


Foto: Utmarksressurs AS Eit av dei første turskilta som vart produsert på Fluor-Lux AS, montert opp i 2008.Bilde er frå april 2017. Merk: Utan aluminium topplist.


Vi følger nasjonal standard for utforming av skilt.

Ulike alternativ med aluminium som materiale

Aluminium med knekt kant oppe/nede

Materiale:1,5 mm aluminium med knekt kant oppe og nede
Overflatebehandling:Lakkert grøn
Tekst og anna info:Printa på heildekkande folie
Stolpar:Stål (men kan også monterast på trestolpar)
Feste til stolpe:Klammer for skjult montering, Ø60 eller Ø89.
Midstilt montering. Skilt levert ferdig bora for klammer
Andre fakta:Passar langs løyper nær bebygd område då skilt og montering vil harmonere med andre vegskilt. Våre kundar har også valt denne løysing i særleg vêrharde område då stolpe og montering er robust mot vind.

Foto: Vesterålen friluftsråd

Foto: Vesterålen friluftsråd

Veiviser

Materiale: 3 mm aluminium
Overflatebehandling: Lakkert grøn
Tekst og anna info:Printa på heildekkande folie
Stolpar:Stål (men kan også monterast på trestolpar)
Feste til stolpe:Skrur i stolpe, eller bruk av gummierte strammeband
Skruar: “Farmerskruar” med gummiskive.
Andre fakta: Mindre skilt som ikkje stikk langt ut frå stolpe, ein fordel langs fortau. Vil ikkje ta vekk merksemd frå andre vegskilt. Tekst på ei eller to sider. Kan montere opp 3-4 i same høgd. Eit rimelegare alternativ i materialet aluminium då ein slepp klammer.
Ein forsterka versjon kan leverast til bruk i høgfjell der snø-/vind-forhold er ekstra harde.

Foto: Utmarksressurs AS
Foto: Utmarksressurs AS

Endemontert

Materiale: 3 mm aluminium
Overflatebehandling: Ingen
Tekst og anna info: Printa på heildekkande folie
Stolpar:
Stål (men kan også monterast på trestolpar)
Feste til stolpe:Klammer med klavar rundt stolpe. Skilt levert ferdig bora for klammer
Andre fakta:Tekst på ei eller to sider. Peikar tydeleg i retning turmål ligg. Kan ta seg godt ut som eit blikkfang ved startpunkt. Men kan også nyttast langs alle delar av løyper. Tekst på ei eller begge sider

Alle skilt frå oss blir levert ferdig bora for klammer. Vi kan levere det meste av klammer, lakkert eller ulakkert. Stolpar er dyrt å frakte grunna vekt og storleik. Vi oppfordrar alle våre kundar til å skaffe stolpar lokalt.