Tilpassa eit røft nordisk klima

Vi er ein av få anbefalte leverandørar av turskilt og informasjonstavler. Vi har vore med heilt sidan tidleg startfase av turskiltprosjektet. Vi har 10 års erfaring med produksjon av turskilt.

Vi levera turskilt til heile Norge, skilta våre er å finne i alle kantar av landet. Vi hjelper også kundar med å lage tavler etter standard utforming skildra i «Manual turskiltprosjektet». Vi har programvare til å lagre temadata på kart, og kan levere kart til tavler, bruk på heimesider etc.

Ta gjerne kontakt for ein skiltprat, eller be om brosjyrar. Vi har erfaring med montering av ulike stolper/skilt, og kan gje gode tips.

Turskilt (retningsskilt)
  • Skilt med ordinær utforming (symbol, tekst, avstand, pil)
    • Toppskilt
    • Pilskilt med symbol for punkt av interesse
    • Varselskilt
  • Ulike typar mellom-merking
  • Informasjonstavle til startpunkt med kart
  • Enkle karttavler til plassering langs løype

Normalt er det ekstra stor pågang med mange bestillingar i mai og juni. Det kan medføre noko lengre leveringstid i denne perioden. Vi vil anbefale dei som treng skilt før juli å være tidleg ute.


Nedlasting av skiltskjema og brosjyrer
Last ned skiltskjema
Last ned sjekkliste før bestilling
Last ned brosjyre ulike alternativ i oppskumma plast
Last ned brosjyre ulike alternativ i aluminium
Last ned info før oppstart utarbeiding av tavler
Kontakt
Henning Colbjørnsen
Telefon
92 43 08 65
E-post
post@utmarksressurs.no
Ole Runar Aabrekk
Telefon
90 58 89 82
E-post
post@utmarksressurs.no